Solfej, müzik parçalarının notalarını sadece do, re, mi gibi ses adlarıyla seslendirilmesine denir. Yani solfej bir müziğin notalarını okumak yada çalmak ile aynı şeydir. Müzik kurallarının da öğrenildiği bu programın eğitimlerinde bu amaçla yapılan çalışmaların yada alıştırmaların tümüne solfej çalışmaları denir. Solfej çalışmak tonalite ve ses aralıklarını çok daha hızlı kavramayı ve etkin bir biçimde kullanabilmeyi sağlar. Solfej eğitimi öğrencinin yaşına ve bilgi seviyesine göre şekil alan bir derstir.

Solfej eğitimlerinde program, Ritim duygusu geliştirmek, müziğin alfabesi olarak bilinen notaları sorunsuz bir şekilde tanımak, okumak, yazmak, seslendirmek müzik alt yapısının ve bilgilerinin kalıcı olmasını sağlamak. İlkel çağlardan beri varlığını sürdürmeye devam eden ve duyguları ses ile ifade etme yöntemidir aslında müzik. Ritimlerin, melodilerin ve armoninin birleşmesiyle bir müzik parçası ortaya çıkar. Bir ses dizisindeki notaları hecelerle adlandırma yöntemine Solmizasyon denir. Çin, Hint ve Eski Yunan müziklerinde de solmizasyon yöntemleri vardır. Günümüzde yaygın olan ve Avrupa müziklerinde en çok kullanılan ve de yaygın olan solmizasyon yöntemini ortaçağda İtalyan öğretmen ve Müzik bilgini Arezzolu Guido bulmuştur. Altı notalı ses dizisini temel dizi olarak alan Guido, her notaya ayrı ayrı bir hecenin adını verdi. Bu heceleri, dizeleri notalarla başlayan çok tanınmış Latince bir ilahiden aldı.

Solfej çalışmalarında öğrenciler ses aralıklarını, ritimleri, tonalite ve anahtarlarını yani genel olarak müzik yazımının bütün öğelerini öğrenmeyi ve bunları gerçek seslere dönüştürmeyi kavramış olurlar. Bu bakımdan solfej çalışmaları müzik eğitiminde ve öğretiminde çok önemli bir yer alır. Sadece şan öğrencileri değil, enstrüman çalan diğer öğrenciler de solfej eğitimi görürler. Solfej eğitimlerinde genel ton bilgisi, çalan ezginin çözümlenmesi ve nota okumanın dışında genel ton bilgisi geliştirilmesi amaçlanır.