Emre Şen Müzik Akademisi, müzisyen ve müzisyen adaylarının yeteneklerini keşfetmesinde, hedefledikleri düzeylere ulaşmasında çocuk gelişimi ve eğitim bilimleri alanları ile disiplinler arası yaklaşıma önem vermektedir. Eğitim ve gelişimde bireysel farklılıkların önemi çok fazla olup eğitimin planlanmasında, sürecinde ve değerlendirilmesinde de rolü büyüktür. Bu akademi, müzisyen ve müzisyen adayları için oluşturduğu standart ve uyarlanmış bireysel eğitimi destekler nitelikte programlarda müzik eğitiminin yanı sıra gelişim ve eğitimin bütüncül olma ilkesini göz önüne alarak çocuk gelişimi ve eğitim bilimleri alan uzmanlarını da bünyesinde barındır.

Akademinin bu birimi bahsedilen eğitimi destekleyici sürece verdiği desteğin yanı sıra müzisyen ve adaylarının alanda ve kişisel gelişiminde önemli rol alan yaratıcı düşünme becerilerini "Torrance Yaratıcı Düşünme Testi" kullanım izni ve eğitimi doğrultusunda tespit etme ve destekleme konusunda bireysel ve grup çalışmaları yapar.

Eğitimin her alanında olduğu gibi müzik alanında ailenin rolü çok önemlidir. Özellikle erken müzik, temel ve orta öğretim seviyesindeki müzisyen adaylarının gelişimini desteklemeye yönelik ebeveyneler ile bireysel ve grup çalışmaları planlar.

Üniversitelerin eğitimde rehberlik hizmetleri, çocuk gelişimi gibi alanları ile iletişime geçerek aile içi iletişim, çocuk gelişimi gibi konularda seminerler düzenler ve ebeveynleri davet eder.