Bateri programı ile öğrencilerin; bateri notası okuma ve yazma becerisi kazanmaları, bateri repertuvarı ve tekniklerini kavramaları, ritim duygusunu geliştirici çalışmalar yapmaları, enstrümanlarını seçerken doğru ve sağlıklı bir karar verebilmeleri için, piyasada mevcut akustik veya elektronik ürünler hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları, uluslarası bateristleri ve eserlerini tanımaları, eğitim süresi içerisinde bateri çalma tekniğini edinmeleri ve sürekli geliştirmeleri uluslararası alanda kabul görmüş "ABRSM (Associated Board of Royal Schools of Music)" Bateri Metotlarının takip etmeleri, birden fazla enstrüman ile birlikte çalabilme becerisinin geliştirilmesi ve farklı ritimler ile eşlik etme becerilerinin geliştirilmesi, eğitim sürecinde edindikleri bilgi ve deneyimleri müzik dünyasında bir yorumcu ya da bir eğitici olarak kullanabilmeleri hedeflenmektedir.

Bateri eğitimini yetişkinler de, çocuklar da alabilir. Erken yaşlarda alınan bateri dersinin çocuklarda beynin mantıksal işleyişini geliştirdiği gözlemlenmiştir. Ritim duygularının geliştirir ve kol, parmaklar ve beynin daha kontrollü bir senkronize şekilde çalışmasını sağlar. Ayrıca, bateri eğitimi bireylerin özellikle de çocukların enerjilerini boşaltmasını da sağlamaktadır. Koordinasyon becerilerini geliştirmenin yanı sıra bedensel farkındalığı da geliştirmektedir.

Bateri eğitiminde öğretmenin rolü oldukça önemlidir, her eğitmen farklı öğretim yöntemleri ve teknikleri kullanılır. Bu yüzden alanında kurumsal ve yeterliliği kanıtlanmış eğitmenleri tercih edilmesi oldukça önemlidir.