Yaratıcı Drama (Türkçe)

Yaratıcı drama, herhangi bir konunun veya içeriğin; rol oynama, doğaçlama vb. tekniklerle bir grupla ve bu grubu oluşturan bireylerin kendi yaşantılarından yola çıkıp çocuk oyunları ve diğer oyunların özelliklerini de işe katarak oynuyormuş gibi süreçlerde canlandırılmasıdır. Yaratıcı drama, öğrencilerin yaparak-yaşayarak öğrendikleri bir süreçtir. Bu süreç boyunca öğrenciler sıralarında oturmak yerine derse etkin olarak katılmaktadırlar. Dersin içeriğinin öğrenciler tarafından özümsenmesi, içsel yaşantıya dönüşmesi, gözden geçirilip üzerinde düşünüldükten sonra dışa vurulması yaratıcı dramanın eğitsel amaçlarındandır. Bu programın hedefi bireye kendini doğru ve sağlıklı biçimde ifade etme becerileri kazandırmaktır. Böylelikle istenilen, sağlıklı ve duyarlı bireylerden oluşan toplum olma hedefine ulaşmaktır.

Yaratıcı Drama (İngilizce)

Evrenselliğin önemli olduğu günümüzde evrensel dil olan İngilizce'yi etkili çağdaş öğretim yöntemlerinden olan drama ile öğrenilmesi ve edinilmesi çok önemlidir. Bu felsefe ile oluşturulan eklektik eğitim programında öğrenme sürecinde öğrenciler sıralarında oturmak yerine derse etkin olarak katılmaktadırlar. Bu programın hedefi bireye kendini kendi ve İngilizce dilinde doğru ve sağlıklı biçimde ifade etme becerileri kazandırmaktır.

 
20 Mayıs 2024

Özlem Evren Tamer – Erken Müzik Eğitimi, Çocuk Korosu, Drama

Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde Güzel Sanatlar Fakültesi’ni kazanan Özlem Evren Tamer Çağdaş Drama Derneği’nde MEB onaylı Yaratıcı Drama Eğitmenlik/Liderlik Eğitimi’ni tamamlamıştır. Yogalin Akademi’de Erken Çocuk Yogası Eğitimi, […]