Evrenselliğin önemli olduğu günümüzde evrensel dil olan İngilizce'yi etkili çağdaş öğretim yöntemlerinden olan drama ile öğrenilmesi ve edinilmesi çok önemlidir. Bu felsefe ile oluşturulan eklektik eğitim programında öğrenme sürecinde öğrenciler sıralarında oturmak yerine derse etkin olarak katılmaktadırlar. Bu programın hedefi bireye kendini kendi ve İngilizce dilinde doğru ve sağlıklı biçimde ifade etme becerileri kazandırmaktır.

 
20 Mayıs 2024

Özlem Evren Tamer – Erken Müzik Eğitimi, Çocuk Korosu, Drama

Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde Güzel Sanatlar Fakültesi’ni kazanan Özlem Evren Tamer Çağdaş Drama Derneği’nde MEB onaylı Yaratıcı Drama Eğitmenlik/Liderlik Eğitimi’ni tamamlamıştır. Yogalin Akademi’de Erken Çocuk Yogası Eğitimi, […]